แจ้งปิดคอมมู

posted on 04 Jun 2012 02:58 by iunct-alliance
อาจจะแจ้งช้าไปไม่หน่อย
แต่ก็อยากแจ้งให้เป็นเรื่องเป็นราว
EIA เป็นคอมมูที่สร้างขึ้นมาเพื่อจำลองโลกแห่งนึง
เราอาจจะปรับปรุงคอมมูนี้ขึ้นมาอีกครั้งก็ได้
แต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม
ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ :)